,

“Αρνούμαι να ξεκρεμαστώ από τούτο το δεντράκιε, αν δεν κλείσιε πρώτε η διαπραγμάτευσιε”