,

“Κι αυτό εδώ για τους συνεργάτες μου, σα να ξεράθηκε το χώμα τους τελευταία”