,

“Να θυμάσαι κόρη μου ότι ένα χρόνο το περισσότερο κρατάει το πάθος και γίνεται μίσος”