,

“Τίνους είσι συ καλιέ; Ξερ’ς ποια είμι γουώ πώς μη λένι κι η σκούφια μουο ‘ποπού κρατάιε;”