,

“Και που λέτε, φίλες μου, κάπου τόσο είναι το μέγεθος της αγγουροσύνης μου”