,

“Δουλεύετε μπιτσόνια μου για την αφέντρα σας, καθώς εγώ ποζάρω από πάνω σας ανέμελα”