,

“Τι εννοείται kitsch κυρατσομπεμπέκα, πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω”