,

“Εδώ αγάπες μου σώθηκε η μούρη μου από κατάρρευση και ανησυχείτε για τις τράπεζες;”