,

“Μάρα μου, χωρίς εσάς δεν θα ήμουν ούτε η μισή κυράτσα που είμαι σήμερα”