,

“Και όσοι δεν περάσατε εκεί που θέλατε, μη σκάτε, η σκληρή δουλειά πάντα ανταμείβεται”

PicMonkey Collage