,

“Κάποιες φορές μου λείπει η Ρόδος, κάποιες άλλες φορές μου λείπει το άλλο”